Tennisklubben
Anmvändbara länkar
Tennisplans bokningar:

Kontaktuppgifter

TKJ rf
Baggholmsvägen 1
68630 Jakobstad

Styrelsemedlemmar 2016

Ordförande:

Ingmar Sjöblom
tel. 0400 362 191

Viceordförande:

Johan Lind
tel. 046 876 0526

Sekretare:

Johan Lind
tel. 046 876 0526

Kassör:

Joakim Järn

Medlemmar:

Diana Kass

Ann-Christine Bjon

Lars-Erik Strömberg